Sydvestjylland

UDSAT - Cottagehaver v/Claus Dalby - Udsættes nok yderligere, afvent opdatering.

Foredraget om Cottagehaver tager udgangspunkt i Claus Dalbys nye bog, som udkommer i marts 2020. Tilmelding = køb af billet, senest 9/3 2021 Pris: 200 kr. for medlemmer og 250 kr. for gæster. Billetter købes via www.flexbillet.dk. Gennem flere år har Claus Dalby besøgt og fotograferet cottagehaver, ikke blot i Europa men også i USA.

Cottagestilen, der har sit udspring i England, stammer fra sidste halvdel af 1800-tallet og var især i begyndelsen tilpasset ejere af mindre huse. Overordnet kan man sige, at det handler om haver, der ikke er 'designede'. Det var en enkel - men langt fra ukunstnerisk - haveform, hvor sparsommelighed og selvforsyning var beundrede dyder. Dette gav sig udslag i anvendelsen af vilde blomster og driftssikre stauder samt bærbuske og andre spiselige planter - en frodig symbiose i samspil med rustikke hegn, pergolaer, havemøbler og små huse.

Der vil være kaffe undervejs.

Claus vil have bøger med til salg, og han vil sikkert også signere, hvis du ønsker det.

Der vil være kaffe/te samt mulighed for at købe ekstra drikkevarer

Tirsdag den 23. februar 2021, kl. 19.Entré: Se tekst

ECH Park, Stormgade 200, Esbjerg

Opdater update

Fra
Til

Opdater update